II Karczewski Bieg Uliczny

16 czerwca odbędzie się II Karczewski Bieg Uliczny.
Prosimy o zapisywanie się pod linkiem www.protimer.pl/bio/453
Regulamin w rozwinięciu…

Regulamin Karczewskiego Biegu Ulicznego 16.06.2018r.

 1. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem biegu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie
 2. Biuro zawodów i szatnie mieści się w hali sportowej MOSiR w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 55

II CEL

1.Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

2. Promocja zdrowego stylu życia.

3. Bieg zawarty w programie obchodów „ Dni Karczewa”

III TERMIN, MIEJSCE, TRASA

 1. Bieg odbędzie się 16.06.2018r.; start o godz. 10.00;
 2. Miejsce startu oraz mety ul. Bohaterów Westerplatte obok hali sportowej MOSiR w Karczewie.
 3. Dystans 5 km. / dwie pętle po 2.5 km /
 4. Dekoracja zwycięzców około godz. 11.20
 5. Trasa biegu wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Karczewa o nawierzchni asfaltowej. Start i meta na ulicy Bohaterów Westerplatte dalej – Leśna – Kościelna – Gołębia – Różana – Henryka Sienkiewicza – Józefa Piłsudskiego – Juliusza Słowackiego – Bohaterów Westerplatte;

III POMIAR CZASU

1.Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany za pośrednictwem systemu elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę PROTIMER

2. Każdy zawodnik otrzyma jednorazowy chip zintegrowany z numerem startowym

IV WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich.

2. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegu jest wpłata wpisowego 20 zł. oraz złożenie przed startem przez uczestnika pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej/ druk do pobrania na stronie internetowej organizatora/

3. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy umieszczony na koszulce z przodu na klatce piersiowej. Brak numeru powoduje dyskwalifikację.

4. Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biegu, a w razie udziału w nim jego akceptacji.

6. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, rolkach, wrotkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami.

7. Weryfikacja uczestników, wydawanie numerów oraz pakietów startowych w Biurze Zawodów / miejsce startu/ mety w dniu zawodów w godz. 8.00-9.30;

8. Limit zgłoszeń na listę startową 200 osób.

V ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1.Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną na adres umieszczony na stronie MOSiR Karczew do dnia 11.06.2018r.;

2.Wpłaty 20 zł. należy dokonać na konto MOSiR w Karczewie;
Nr rachunku bankowego: 08 8023 0009 2001 0010 6669 0001

3.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VI KATEGORIE I NAGRODY

 1. Klasyfikacja prowadzona będzie oddzielnie w kategorii kobiet i mężczyzn.
 2. Za miejsca I-III puchary.
 3. Wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale i koszulki.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

3. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej: www.mosir.karczew.pl

4.Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania się pomieszczenia szatni na hali sportowej MOSiR w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 55 i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie obiektu jak i podczas biegu.

5.Organizator zapewnia obsługę medyczną na czas trwania biegu.

6.Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu. Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i uczestnictwem w imprezie i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem, decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Do pobrania OŚWIADCZENIE TUTAJ.