II Karczewski Bieg Uliczny – wpłaty!

Prosimy o dokonywanie wpłat na II Karczewski Bieg Uliczny do dnia 15.06.2018 r. na konto MOSiR Karczew: 08 8023 0009 2001 0010 6669 0001

Prosimy o przedstawienie dowodu wpłaty w dniu biegu.

Opłata startowa nie będzie przyjmowana w dniu biegu!