Ogłoszenie o naborze

Dyrektor MOSIR Karczew ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy.
Szczegóły w rozwinięciu…


 Forma zatrudnienia: umowa o pracę , 1/2 etatu.

Oferujemy elastyczny czas pracy

Wymagania, które powinien spełniać kandydat na stanowisko pracownika gospodarczego:

– wymagania minimum zawodowe;
– posiadanie doświadczenia zawodowego;
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
– niekaralność za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
– gotowość do pracy w systemie równoważnego czasu pracy również w soboty i niedziele;
– mobilność i dyspozycyjność czasowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– prace sprzątające, na terenach obiektów Ośrodka;
– pomoc przy obsłudze imprez i zawodów sportowych ;
– dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy ;
– dokonywanie codziennego lub okresowego przeglądu obiektów i utrzymywanie ich w czystości;
– mile widziana umiejętność drobnych napraw, ale nie jest to warunek konieczny;

Wymagane dokumenty i oświadczenie:

– CV ( życiorys) proszę podać nr telefonu i ewent.adres mailowy;

W swoim życiorysie prosimy o umieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 101/2001 poz. 926).

Dokumenty należy przesłać lub przynieść pod adres :
05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 55 ,
tel. 22 -780 62 80,
Mail: sekretariat.mosir@karczew.pl

O zaproszeniu na rozmowę wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie .

Ogłoszenie na stronie BIP