Podziękowanie – Dzień Dziecka

Serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji „Dnia Dziecka” – kolejnej udanej imprezy, której głównym organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie. Za ogromną pomoc i zaangażowanie szczególnie dziękuję Firmie SuperDrob S.A. – głównemu sponsorowi i Firmie HELA-PRIMA Sp. z o.o. oraz:

Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Karczewie

Wspólnocie Samorządowej Powiatu Otwockiego

Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie

PZW Kołu Wędkarskiemu Nr 25 Karczew

Grupie Turystyczno-Motocyklowej

Stowarzyszeniu „W stronę słońca”

LKS Mazur Karczew

Grupie Remontowej w Karczewie

Redakcji „Linii Otwockiej” i „Głosu Karczewa” za objęcie imprezy patronatem medialnym.

Dyrektor MOSiR Karczew

Artur Seredyn