Śniadanie prasowe

W środę 22 kwietnia w hali MOSIR-u w Karczewie odbyło się z inicjatywy Urzędu Miejskiego Śniadanie Prasowe „Rowerem przez Gminę”. To powrót do dobrej tradycji regularnych spotkań z przedstawicielami lokalnej prasy.

Ze strony Urzędu Miejskiego udział wzięli: Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Z-ca Burmistrza Bartłomiej Tkaczyk, Skarbnik Gminy Małgorzata Pajek, Sekretarz Gminy Krzysztof Szczegielniak, pracownik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Anna Sikora a także pracownik ds. promocji UM w Karczewie Joanna Szczeplik.
W spotkaniu wzięła także udział Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska, Przedstawiciel Nadleśnictwa Celestynów – Tomasz Guba oraz Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Robert Belina.

Gospodarzem spotkania był Dyrektor MOSIR-u w Karczewie Artur Seredyn a spotkanie prowadziła Jolanta Wojda z sekretariatu Burmistrza Karczewa.

Spotkanie z prasą dotyczyło przede wszystkim realizowanego przez Gminę Projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”.
Już na wstępie zaproszonych gości „posadzono” na siodełka rowerów z bezpłatnej wypożyczalni działającej przy hali. Rowerowa wycieczka wiodła poprzez ścieżkę zdrowia znajdującą się między ul. Piłsudskiego a os. Ługi a także przez lasek za Ciuchcią. Zaprezentowane zostały elementy siłowni plenerowej, nasadzenia, leśne ścieżki, wiaty oraz leśny plac zabaw.

Po wycieczce, zebrani spotkali się w sali konferencyjnej. Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek przywitał gości a Anna Sikora zajmująca się w Urzędzie Miejskim inwestycjami i pozyskiwaniem funduszy przedstawiła założenia projektu „Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowano zagospodarowanie terenu Lasku za Ciuchcią poprzez wyznaczenie i przygotowanie ścieżek spacerowych, postawienie wiat wypoczynkowych, ławeczek i koszy na śmiecie a także stworzenie placu zabaw oraz mini ścieżki zdrowia. Ta część projektu została zrealizowana wraz z Lasami Państwowymi oraz Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych we współpracy partnerskiej.

Druga część projektu dotyczyła zagospodarowania terenu między ul. Piłsudskiego a os. Ługi poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej, wyznaczenie i wykonanie ścieżek spacerowych oraz nasadzeń.

Kolejne elementy projektu to: wdrożenie usługi Infokiosk, utworzenie punktu wypożyczania sprzętu rowerowego, stworzenie i udostępnienie bezpłatnej aplikacji turystycznej na smartfony a także wydanie materiałów i publikacji o tematyce turystycznej- służące również do promocji Gminy Karczew.

Dyrektor MOSIR-u Artur Seredyn zapoznał zebranych ze szczegółami dotyczącymi wypożyczalni rowerów.
Na zakończenie spotkania dziennikarze mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom karczewskich władz.

DSCN7439-2

 

DSCN7450-2 DSCN7452-2 DSCN7458-2

DSCN7463-2