VII Bieg Szlakami MPK

Kiedy:
2017-04-01@11:00
2017-04-01T11:00:00+02:00
2017-04-01T11:15:00+02:00
Gdzie:
start i meta: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny / Baza Torfy
Torfy
05-480 Karczew
Polska
Kontakt:
Grzegorz Ankiewicz
602 335 493

VII KARCZEWSKI BIEG SZLAKAMI MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

1.CEL IMPREZY:

– popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji;

– integracja środowiska biegowego;

– promowanie zdrowego stylu życia;

– krzewienie aktywności ruchowej w każdym wieku i o różnej sprawności ruchowej.

2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie

WSPÓŁORGANIZATOR: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

3. TERMIN I MIEJSCE:

– 01.04.2017r./ sobota/

– start: godz.11.00

– start i meta: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny / Baza Torfy/ Karczew ul. Torfy 2

4. DYSTANS: kategoria OPEN 10 km; dzieci 5-6 lat rocz. 2011/12 – 100m; dzieci 7-9 lat rocz. 2008/09/10/ 250m;

5. TRASA: Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

6. UCZESTNICTWO:

– w biegu OPEN prawo startu mają zawodnicy pełnoletni;

– warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie :

– własnoręcznie podpisanie na liście startowej;

– zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu;

– okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych;

– zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność;

– w kategorii dzieci podpisanie przez opiekuna przed startem oświadczenia o odpowiedzialności za udział w biegu.

Przewidziana klasyfikacja w kategoriach:

– OPEN Kobiet; OPEN Mężczyzn;

– najlepszych zawodniczek/ków Gminy Karczew

– dzieci 5-6 lat / 20011/12 dziewczęta/ chłopcy; 7-9 lat 2008/09/10 dziewczęta, chłopcy

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

– elektronicznie sport.mosir@karczew.pl ; grzegorz.ankiewicz@gmail.com do 28.03.2017r.

lub osobiście przed startem w godz. 9.00 – 10.30 w miejscu zawodów;

– opłata 30 zł. na konto MOSiR w Karczewie nr 08 8023 0009 2001 0010 6669 0001 do 28.03.2017r.

lub w biurze zawodów w godz. 9.00 – 10.30 przed startem przy pobieraniu numeru startowego.

Udział dzieci bezpłatny, zapisy przed startem w godz. 9.00 -10.30 w miejscu zawodów.

8. NAGRODY:

– za miejsca I – III puchary;

– każdy uczestnik – pamiątkowy medal i okolicznościową koszulkę;

9. REGULAMIN I SPRAWY ORGANIZACYJNE:

– biuro zawodów w dniu startu czynne od godz. 9.00 – 10.30 / BAZA TORFY/

– na miejsce startu można dojechać samochodem / bezpłatny parking/

– organizator nie gwarantuje pakietu i medalu dla osób, które zarejestrują się tuż przed startem;

– zawodnik zobowiązany jest do przyklejenia numeru startowego na koszulce z przodu na piersi, osoby, które nie spełnią tego warunku nie będą sklasyfikowane;

– zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy;

– na oznaczonej trasie biegu ok. 5 km. przewidziany punkt żywieniowy /banany, czekolada, woda itp./

– uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt;

– organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie;

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;

– zawodnicy zobowiązani są do zwrotu numerów startowych po biegu;

– organizator zapewnia pomieszczenie do przebrania;

– zapewniamy opiekę medyczną;

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;

– pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

– po biegu i wręczeniu nagród, spotkanie integracyjne przy grillu.

10. KONTAKT:

Grzegorz Ankiewicz – e-mail grzegorz.ankiewicz@gmail.com lub sport.mosir@karczew.pl

Tel. 22 – 780 62 80 lub 602 335 493