X Karczewski Bieg Szlakami MPK

Zapraszamy na X Karczewski Bieg Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego! Bieg odbędzie się 29 września. Zapisy trwają. Zawodnicy sami mogą się zapisać na bieg  TUTAJ Udział dzieci bezpłatny. Regulamin i trasa w rozwinięciu…

X KARCZEWSKI BIEG SZLAKAMI MAZOWIECKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

1.CEL IMPREZY:

– popularyzacja biegów masowych, jako najprostszej formy rekreacji;

– integracja środowiska biegowego;

– promowanie zdrowego stylu życia;

– krzewienie aktywności ruchowej w każdym wieku i o różnej sprawności ruchowej.

2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie

WSPÓŁORGANIZATOR: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

3. TERMIN I MIEJSCE:

– 29.09.2018r./ sobota/

– start: godz.11.00

– start i meta: Ośrodek Edukacyjno – Muzealny / Baza Torfy/ Karczew ul. Torfy 2

4. DYSTANS: kategoria OPEN 10 km; dzieci 5-6 lat rocz. 2012/13 – 100m; dzieci 7-9 lat rocz. 2009/10/11/ 250m;

5. TRASA: Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

6. UCZESTNICTWO:

– w biegu OPEN prawo startu mają zawodnicy pełnoletni;

– warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie :

– własnoręcznie podpisanie na liście startowej;

– zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu;

– okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych;

– zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność;

– w kategorii dzieci podpisanie przez opiekuna przed startem oświadczenia o odpowiedzialności za udział w biegu.

Przewidziana klasyfikacja w kategoriach:

– OPEN Kobiet; OPEN Mężczyzn;

– najlepszych zawodniczek/ków Gminy Karczew

– dzieci 5-6 lat / 20012/13 dziewczęta/ chłopcy; 7-9 lat 2009/10/11 dziewczęta, chłopcy

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

– elektronicznie link na stronie MOSiR Karczew X Karczewskiego Biegu Szlakami MPK do 21.09.2018r. wpłata 25 zł. w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia / nie dotrzymanie terminu spowoduje wyrejestrowanie z listy startowej/

– na konto MOSiR w Karczewie nr 08 8023 0009 2001 0010 6669 0001

do 21.09.2018r.

lub w biurze zawodów w godz. 9.00 – 10.30 przed startem przy pobieraniu numeru

startowego – opłata 35 zł.

Udział dzieci bezpłatny, zapisy przed startem w godz. 9.00 -10.30 w miejscu zawodów.

8. NAGRODY:

– za miejsca I – III puchary;

– każdy uczestnik w kategorii Open – pamiątkowy medal i okolicznościową koszulkę;

– dzieci za miejsca I-III puchary, wszyscy pamiątkowy medal.

Wręczanie nagród:

dzieci po wszystkich biegach dziewcząt i chłopców;

– uczestnicy biegu głównego – 20 minut od przybiegnięcia 3 zawodniczki/ka na metę.

9. REGULAMIN I SPRAWY ORGANIZACYJNE:

– biuro zawodów w dniu startu czynne od godz. 9.00 – 10.30 / BAZA TORFY/

– na miejsce startu można dojechać samochodem / bezpłatny parking/

– organizator nie gwarantuje pakietu i medalu dla osób, które zarejestrują się tuż przed startem;

– zawodnik zobowiązany jest do przyklejenia numeru startowego na koszulce z przodu na piersi, osoby, które nie spełnią tego warunku nie będą sklasyfikowane;

– zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy;

– na oznaczonej trasie biegu ok. 5 km. przewidziany punkt żywieniowy /banany, czekolada, woda itp./

– uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt;

– organizator nie ubezpiecza zawodników indywidualnie;

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;

– organizator zapewnia pomieszczenie do przebrania;

– zapewniamy opiekę medyczną;

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora;

– pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w ciągu 30 minut od zamknięcia mety przy jednoczesnym uiszczeniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku bezzasadności wniesionego protestu kaucja nie podlega zwrotowi.

– po biegu i wręczeniu nagród, spotkanie integracyjne przy grillu.

10. KONTAKT:

Grzegorz Ankiewicz – e-mail grzegorz.ankiewicz@gmail.com lub sport.mosir@karczew.pl

Tel. 22 – 780 62 80 lub 602 335 493